Przykładowe dedykowane modele współpracy

  • Dostawa paliw i energii wraz z modernizacją kotłowni Klienta lub jej części
  • Dzierżawa instalacji i dostawa energii produkcyjnej i ciepła celem obniżenia kosztów GJ, koszt modernizacji lub przebudowy może być finansowany przez DUON
  • Budowa nowej kotłowni celem zagospodarowania procesów energetycznych dla Klienta
  • Outsourcing energetyczny

DUON może przejąć na siebie wszystkie procesy związane z energią w przedsiębiorstwie: realizację inwestycji, prowadzenie eksploatacji obiektu, zarządzanie majątkiem i dostawą ostatecznych produktów energetycznych. Takie rozwiązanie prowadzi do wymiernych oszczędności, nie tylko finansowych, ale również czasowych i prawnych. Dzięki temu Klienci mogą skupić na tym, co kluczowe dla firmy i jej rozwoju.

Doświadczeni specjaliści DUON zaproponują kompleksowe rozwiązanie energetyczne dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Analiza optymalizacyjna pozwoli na wybór najkorzystniejszego wariantu, przekładającego się np. na zmniejszenie kosztów GJ czy na zmniejszenie zapotrzebowania T pary /h.

Budowa, dzierżawa, modernizacja kotłowni, dostawca gazu ziemnego, outsourcing energetyczny, zarządzanie procesami energetycznymi duon home escoduon.pl
© 2016 DUON. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. (+48) 61 664 18 60
email: dg.dystrybucja@duon.pl