Optymalizacja, zmniejszenie kosztów energii

Zmieniające się przepisy w ramach rynku energetycznego, nowe i coraz bardziej restrykcyjne rozwiązania prawne związane z ochroną środowiska powodują, że dla przedsiębiorstw coraz bardziej istotna staje się dbałość w zakresie optymalnych kosztów energii. Przemyślana strategia zarządzania energią w przedsiębiorstwie przyniesie w efekcie znaczące zmniejszenie kosztów energii. DUON zapewnia swoim Klientom kompleksowe podejście do zarządzania dostawami energii, które w efekcie:

Koszty energii stanowią istotną pozycję w budżecie przedsiębiorstw, dlatego DUON oferuje szczegółową analizę i weryfikację aktualnej sytuacji. Efektem analizy są rekomendacje konkretnych działań zmierzających do zmniejszenia kosztów energii – w wielu wypadkach sięgających znacznie powyżej 10%. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta DUON może zaproponować Państwu:

Wprowadzenie w życie wyników analizy optymalizacyjnej często związane jest z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych. Dlatego DUON oferuje formułę ESCO gwarantującą, że działania modernizacyjne i optymalizacyjne zostaną sfinansowane z oszczędności z nich wynikających. Efektywne wykorzystanie energii oparte na szczegółowych analizach i doborze właściwych urządzeń, skutkuje osiągnięciem trwałego efektu ekonomicznego, jakim będą niższe koszty energii i wynikające z tego wymierne oszczędności dla przedsiębiorstwa.

duon home escoduon.pl
© 2016 DUON. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. (+48) 61 664 18 60
email: dg.dystrybucja@duon.pl