Modernizacja, budowa kotłowni

Prawidłowo działająca kotłownia jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego firmy. Budowa kotłowni wymaga między innymi zgodności z:

Zwiększenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw wynikających z remontu, rozwoju działalności gospodarczej czy zmiany procesów technologicznych, często wymusza konieczność modernizacji kotłowni i instalacji grzewczych. DUON przygotował ofertę współpracy na polu usług energetycznych, która obejmuje modernizację kotłowni lub, w zależności od potrzeb, również jej dzierżawę czy outsourcing. Ofertę DUON wyróżnia elastyczne i indywidualne podejście do Klienta, uwzględniające:

Budowa kotłowni wraz z dostawą paliw jest dopasowana do potrzeb przedsiębiorstw.

Ze względu na zmieniające się potrzeby energetyczne kompleksowa obsługa Klienta, oparta o jego bieżące i planowane potrzeby, jest kluczowym elementem zapewniającym korzystną ofertę. DUON zaprojektuje, wybuduje i kompleksowo wyposaży kotłownie dla Państwa firmy. Efekty budowy kotłowni, charakteryzującej się wysoką wydajnością i oszczędnością, wpłyną w znaczący sposób na obniżenie kosztów związanych w dotychczasową obsługą procesów energetycznych. DUON może przejąć na siebie wszelkie aspekty zarządzania energią:

Niezależnie od tego, czy koniecznym będzie modernizacja kotłowni już funkcjonującej, zaprojektowanie i budowa nowej lub dodatkowej kotłowni, czy outsourcing procesów energetycznych, DUON opiera każde z tych działań na szczegółowej analizie. Dzięki temu Klient otrzyma optymalne i kompleksowe rozwiązania energetyczne, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymierne oszczędności.

duon home escoduon.pl
© 2016 DUON. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. (+48) 61 664 18 60
email: dg.dystrybucja@duon.pl