Efektywność energetyczna - oszczędność
Szeroko rozumiana efektywność energetyczna oraz kompleksowe podejście DUON do procesów energetycznych Klientów umożliwia podjęcie współpracy na ekonomicznie uzasadniony okres oraz uwzględnia łącznie wszelkie aspekty :
  • optymalizacja rozwiązań w kotłowni celem uzyskania efektywności energetycznej dla zapewnienia przedsiębiorstwom korzyści finansowych
  • dostawa i zapewnienie optymalnych paliw do procesów produkcyjnych
  • dostosowanie formuły współpracy do wygody i potrzeb Klientów wraz z outsourcingiem energetycznym
  • opcje wyboru monitorowania procesów energetycznych Klientów wraz z nadzorem nad procesami.
Wzrost sprawności wytwarzania energii użytecznej w odniesieniu do energii w paliwie (Wd)


ESCO DUON
ESCO – kompleksowe podejście w zakresie realizacji usług energetycznych, mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania energii przy założeniu, że zapłata za poniesione koszty podjętych działań pokrywana jest z gwarantowanych oszczędności.

W zakresie usług ESCO mogą być proponowane również dodatkowe rozwiązania oparte na nowoczesnej technologii, takie jak alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej czy skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.
W ramach formuły ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) DUON udostępnia Klientom możliwość korzystnych warunków współpracy. W przedsięwzięciach zwiększających efektywność wykorzystania energii czy gospodarowania energią Klienci korzystają we współpracy z DUON:

Oferta firmy DUON dedykowana dla przemysłu uwzględnia bieżące i planowane procesy energetyczne i zawsze tworzona jest dla konkretnego Klienta uwzględniając:

Analizy energetyczne dla optymalizacji rozwiązań
energetycznych

Przykładowe elementy do analizy :

Dobrze wykonana analiza energetyczna to ważne narzędzie ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem, w którym procesy energetyczne pełnią istotną rolę. Skoro wiedza jest kluczowa dla funkcjonowania firmy – DUON ją Państwu dostarczy.


przykładowe obszary usprawnień

Na podstawie szczegółowej analizy stanu instalacji i procesów energetycznych w przedsiębiorstwie Klienta DUON analizuje czynniki mające wpływ na możliwe zmiany celem sprawniejszego wykorzystania zastosowanego lub proponowanego paliwa.


Dzięki kompleksowemu podejściu DUON może zaproponować wprowadzenie korzystnych zmian, które w efekcie dają wymierne korzyści:


Efekty optymalizacji są zależne od potrzeb Klienta, zastosowanych rozwiązań oraz przyjętego modelu współpracy. Przynoszą one przedsiębiorstwu uwolnienie części kapitału, który był zaangażowany w obsługę procesów energetycznych.

Przykładowe dedykowane modele współpracy
  • Dostawa paliw i energii wraz z modernizacją kotłowni Klienta lub jej części
  • Dzierżawa instalacji i dostawa energii produkcyjnej i ciepła celem obniżenia kosztów GJ, koszt modernizacji lub przebudowy może być finansowany przez DUON
  • Budowa nowej kotłowni celem zagospodarowania procesów energetycznych dla Klienta
  • Outsourcing energetyczny

DUON może przejąć na siebie wszystkie procesy związane z energią w przedsiębiorstwie: realizację inwestycji, prowadzenie eksploatacji obiektu, zarządzanie majątkiem i dostawą ostatecznych produktów energetycznych. Takie rozwiązanie prowadzi do wymiernych oszczędności, nie tylko finansowych, ale również czasowych i prawnych. Dzięki temu Klienci mogą skupić na tym, co kluczowe dla firmy i jej rozwoju.

Doświadczeni specjaliści DUON zaproponują kompleksowe rozwiązanie energetyczne dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Analiza optymalizacyjna pozwoli na wybór najkorzystniejszego wariantu, przekładającego się np. na zmniejszenie kosztów GJ czy na zmniejszenie zapotrzebowania T pary /h.duon home escoduon.pl
© 2016 DUON. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. (+48) 61 664 18 60
email: dg.dystrybucja@duon.biz