Esco duon

ESCO – kompleksowe podejście w zakresie realizacji usług energetycznych, mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania energii przy założeniu, że zapłata za poniesione koszty podjętych działań pokrywana jest z gwarantowanych oszczędności.

W zakresie usług ESCO mogą być proponowane również dodatkowe rozwiązania oparte na nowoczesnej technologii, takie jak alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej czy skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.
W ramach formuły ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) DUON udostępnia Klientom możliwość korzystnych warunków współpracy. W przedsięwzięciach zwiększających efektywność wykorzystania energii czy gospodarowania energią Klienci korzystają we współpracy z DUON:

Ekonomizer, esco energia, alternatywne rozwiązania energetyczne, skojarzona gospodarka energetyczna, produkcja energii elektrycznej i ciepła, skojarzone wytwarzanie energii, spłata i finansowanie inwestycji z oszczędności

Oferta firmy DUON dedykowana dla przemysłu uwzględnia bieżące i planowane procesy energetyczne i zawsze tworzona jest dla konkretnego Klienta uwzględniając:

Ekonomizer, esco energia, alternatywne rozwiązania energetyczne, skojarzona gospodarka energetyczna, produkcja energii elektrycznej i ciepła, skojarzone wytwarzanie energii, spłata i finansowanie inwestycji z oszczędności duon home escoduon.pl
© 2016 DUON. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. (+48) 61 664 18 60
email: dg.dystrybucja@duon.pl